Home
Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die meedenkt over zaken waarover de personeelsgeleding en /of de oudergeleding instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Namens de ouders:
Michèle Spijkstra (voorzitter), Marjon Stijsiger, Simone Thien en Jeffrey Sigger.


Namens het schoolteam:
Marieke ten Pas-Droppers, Judith Firing, Wilma de Nooijer en Ikram Bouhabbadi.

Afgevaardigde in de GMR: Michèle Spijkstra.