Home
Menu
Zoeken Annuleer

               

Medezeggenschapsraad

mr_bargerpaske@sopow.nl
               
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een groep betrokken ouders en leerkrachten die meedenkt over zaken waarover de personeelsgeleding en/of de oudergeleding instemmingsrecht of adviesrecht heeft.
               
De Medezeggenschapsraad bestaat uit:
     
de oudergeleding (OMR):
       
Mirjam Teekman (voorzitter)
       
Tessa van Balen
       
Ella Hoogakker
       
       
de personeelsgeleding (PMR):
       
Bianca Boeyenk
       
Dion Boeijink
       
Ester Wentink (secretaris)
       

email: mr_bargerpaske@sopow.nl

Afgevaardigde in de GMR: Tessa van Balen
               

Reglementen Medezeggenschapsraad

               
De basis voor medezeggenschap in het onderwijs is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Echter deze wet laat ook veel keuzemogelijkheden open die door de betrokkenen (MR en schooldirectie) in goed overleg moeten worden ingevuld. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in onderstaande reglementen.
       
Huishoudelijk reglement MR obs Bargerpaske
       
Reglement MR obs Bargerpaske
       

Vergaderdata Medezeggenschapsraad

       
Deze data staan voor dit jaar nog op de planning:
     
Woensdag 11-05-2022
     
Donderdag 16-06-2022
       
Dinsdag 28-06-2022

 


               

Agenda's vergaderingen Medezeggenschapsraad

               

Schooljaar 2021-2022
       
Agenda MR 22-3-2022 
Notulen MR 22-3-2022
       
Notulen MR 1-2-2022