Home
Menu
Zoeken Annuleer

               

Medezeggenschapsraad

mr_bargerpaske@sopow.nl
               
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een groep betrokken ouders en leerkrachten die meedenkt over zaken waarover de personeelsgeleding en/of de oudergeleding instemmingsrecht of adviesrecht heeft.
               
De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

de oudergeleding (OMR):

Mirjam Teekman (voorzitter), Wouter van Foeken, 
Tessa van Balen en 
Ella Hoogakker.
       
De personeelsgeleding (PMR):
Ester Wentink (secretaris), 
Bianca Boeyenk en Dion Boeijink.
     

email: mr_bargerpaske@sopow.nl

Afgevaardigde in de GMR: Tessa van Balen
               

Reglementen Medezeggenschapsraad

               
De basis voor medezeggenschap in het onderwijs is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Echter deze wet laat ook veel keuzemogelijkheden open die door de betrokkenen (MR en schooldirectie) in goed overleg moeten worden ingevuld. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in onderstaande reglementen.
       
Huishoudelijk reglement MR obs Bargerpaske
       
Reglement MR obs Bargerpaske
       

Vergaderdata Medezeggenschapsraad

       

2022-2023

Deze data staan voor dit jaar op de planning:
Woensdag 19-10-2022
Donderdag 01-12-2022
Dinsdag 31-01-2023
Woensdag 29-03-2023
Dinsdag 16-05-2023
Woensdag 14-06-2023 o.v.
Dinsdag 27-06-2023 (reserve)