Home
Menu
Zoeken Annuleer

 

               

Medezeggenschapsraad

mr_bargerpaske@sopow.nl

               

 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een groep betrokken ouders en leerkrachten die meedenkt over zaken waarover de personeelsgeleding en/of de oudergeleding instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

 

               

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:
de oudergeleding (OMR):
Wouter van Foeken (voorzitter), Laura ten Pas, Maureen Mol-Huitema.

       

De personeelsgeleding (PMR):
Ester Wentink (secretaris), Marieke Sleeking en Dion Boeijink.

       

 

email: mr_bargerpaske@sopow.nl

 

 

Afgevaardigde in de GMR: Tessa van Balen

 

               

Reglementen Medezeggenschapsraad

               

De basis voor medezeggenschap in het onderwijs is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Echter deze wet laat ook veel keuzemogelijkheden open die door de betrokkenen (MR en schooldirectie) in goed overleg moeten worden ingevuld. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in onderstaande reglementen.

       

Huishoudelijk reglement MR obs Bargerpaske

       

Reglement MR obs Bargerpaske

       

Vergaderdata Medezeggenschapsraad

       

2023-2024

Deze data staan voor dit jaar op de planning:
Dinsdag 05-09-2023
Woensdag 25-10-2023
Donderdag 30-11-2023
Dinsdag 30-01-2024
Woensdag 03-04-2024 
Donderdag 13-06-2024 

 

               

Agenda's en Notulen vergaderingen Medezeggenschapsraad

Jaarverslag MR 2021-2022

Schooljaar 2022-2023
Notulen MR 06-09-2022
Notulen MR 01-12-2022
Notulen MR 31-01-2023
Notulen MR 28-03-2023
Notulen MR 16-05-2023
Notulen MR 27-06-2023

Schooljaar 2023-2024
Notulen MR 25-10-2023
Notulen MR 30-11-2023
Notulen MR 30-01-2024