Home
Menu
Zoeken Annuleer

H:\Documents\DSC00818.JPG

Welkom op onze school

Wanneer u nieuwsgierig bent naar ons onderwijs, de sfeer wil proeven en geheel vrijblijvend informatie wenst, Annemieke Weijsters, de directeur, geeft u met alle plezier een rondleiding en neemt graag de tijd voor een kennismakingsgesprek.
U bent van harte welkom.
               
Voor een afspraak kunt u contact opnemen via de mail: 
directie_bargerpaske@sopow.nl of telefonisch: 0543-516539.
               
Nieuwe leerlingen kunnen elke dag aangemeld worden. De aanmeldformulieren kunt u opvragen bij Annemieke Weijsters, de directeur, of de administratie. Ook zijn de aanmeldformulieren via deze link te vinden: Aanmeldformulieren Obs Bargerpaske

               

Onze school

               

Onze school is een openbare school en wil bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving.

Obs Bargerpaske wil als school het openbare karakter op drie manieren tot

uitdrukking brengen. Allereerst staan we open voor leerlingen van alle nationaliteiten, alle religieuze richtingen en niet-religieuze levensbeschouwingen. Daarnaast bieden we een tolerante leefsituatie voor alle leerlingen. Tenslotte benadrukken we de gelijkwaardigheid van de verschillend denkende en gelovende mensen en leren leerlingen deze principes te hanteren. Obs Bargerpaske wil onderwijs bieden dat erop gericht is elke leerling in een doorgaande lijn een optimale ontwikkeling door te laten maken. Hierbij houden we rekening met de individuele capaciteiten van de leerlingen en willen hen een uitdagende leeromgeving bieden. De sociaal emotionele ontwikkeling krijgt aandacht, zodat de kinderen op acceptabele wijze leren omgaan met elkaar en anderen.
               
We willen bereiken dat de leerlingen:
  • Goed kunnen functioneren in een steeds veranderende maatschappij. 

  • Een zo hoog mogelijk kennis- en vaardigheidsniveau halen; 

  • Goed functioneren in het vervolgonderwijs.

Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens.

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een evenwichtig mens te worden. We streven naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde, structuur en regelmaat. We zijn alert op discriminatie en op pesten. Orde en regelmaat zorgen er voor, dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Onze zienswijze is, dat als een kind zich veilig voelt, het zich beter kan ontwikkelen.

       

Leerprestaties vinden we belangrijk, maar we houden het sociale en gevoelsleven van de kinderen in het oog. We hebben oog voor de verschillen tussen onze leerlingen en er wordt gewerkt met methoden en leermiddelen die hier rekening mee houden, maar die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Daar waar nodig proberen we het kind doelgericht hulp te geven.        

Het werken in school staat in het teken van respect hebben voor elkaar, rekening houden met elkaar. De leerkrachten dragen uit dat goede sociale en democratische verhoudingen alleen mogelijk zijn door naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en duidelijk te maken dat ieder mens in zekere zin verantwoordelijk is voor de medemens en zijn omgeving.
               

Klik voor meer informatie op de menuknop of ga terug naar home.