Home
Menu
Zoeken Annuleer
             

Ouderbetrokkenheid

Ouder-kindgesprekken - HJK
             

Op Bargerpaske hechten we veel waarde aan een goed contact met de kinderen en hun ouders. Aan het begin van het schooljaar houden we voor alle leerlingen en hun ouders de startgesprekken. Volgens de uitgangspunten van Ouderbetrokkenheid 3.0. De onderwerpen die in het gesprek aan de orde komen zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen om daarmee zo goed mogelijk op de ontwikkeling van de kinderen in te kunnen spelen. We proberen de kinderen zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten.

Lopende het schooljaar houden we de voortgangsgesprekken met de kinderen en hun ouders. Deze zullen medio februari plaatsvinden of al eerder in het najaar. Tussentijds houden we de kindgesprekken op school. Het welbevinden, hun talenten en de onderwijs-ondersteuningsbehoeften van de leerlingen staan hierbij centraal. In juni/juli houden we de eindgesprekken en kijken we terug op het schooljaar, bekijken we wederom waar we staan, maar kijken we ook naar de behoeftes van de kinderen voor het komende schooljaar. Indien wenselijk gaan we vaker in gesprek om zo de vinger aan de pols te houden met elkaar. Als er bijzonderheden te melden zijn of wanneer er vragen zijn gaan we ervan uit dat we elkaar tijdig zien.

             

Parro

Tools voor ouderbetrokkenheid - Parro • Juf Maike
           
Korte berichten en foto's.
           
Wij zijn Parro gaan gebruiken als efficiënt communicatiemiddel met ouders. Langzamerhand wordt het steeds actiever ingezet met het delen van korte berichten en foto's. Sinterklaas en het ontbijtbuffet waren een ideaal moment om foto's te delen. Met dit communicatiemiddel hebben de ouders toch een kijkje in de klas. Parro - Volg de schoolavonturen van je kind | ParnasSysOok korte berichten over het ophalen van de kinderen of een bezoek aan de dokter kan via Parro doorgegeven worden.
               
Ziekmeldingen.
             
Doordat de ziekmeldingen via Parro doorgegeven worden, bereikt dit meteen de leerkracht.