Home
Menu
Zoeken Annuleer
             

Getal en Ruimte

             

Wij hebben ons verdiept in een nieuwe rekenmethode. De keuze is gevallen op de methode ‘Getal en Ruimte’. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen wij met deze methode gaan starten. Tot aan de zomervakantie zullen wij de oude methode gebruiken en waar nodig aanpassingen invoeren om de overbrugging naar de nieuwe methode soepel te laten verlopen. 

‘Getal en Ruimte’ speelt goed in op EDI, de expliciete directe instructie.

Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen | IJsbergmetafoor