Home
Menu
Zoeken Annuleer
         
       
       

Formulieren ‘medicijngebruik’ en ‘medisch handelen’

       

Leerlingen krijgen soms medicijnen voorgeschreven, die ze onder schooltijd moeten innemen. Ook kan het voorkomen dat een leerkracht gevraagd wordt (eenvoudige) medische handelingen te verrichten. In het protocol ‘Medicijn gebruik en medisch handelen’ staat hoe wij hiermee omgaan. In alle gevallen moeten de ouders schriftelijk toestemming geven. Vandaar dat we hier het Protocol Medicijngebruik en Medisch handelen hebben opgenomen. In het geval dat u wilt dat een leraar medicijnen verstrekt aan een leerling of een medische handeling uitvoert, vragen we u het betreffende formulier volledig in te vullen en aan de directie of de leerkracht af te geven.