Home
Menu
Zoeken Annuleer

 

               

Schoolinformatie

               

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

               

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan versie 2023-2027 te downloaden.

               

Schoolinformatiegids voor ouders

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens beknopt nalezen in onze informatiegids voor ouders.

Informatiegids ouders 2023-2024

 

         

Schoolondersteuningsplan
In het Schoolondersteuningsplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen is georganiseerd.  Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024.