Home
Menu
Zoeken Annuleer

               

Medezeggenschapsraad

               
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders en leerkrachten die meedenkt over zaken waarover de personeelsgeleding en/of de oudergeleding instemmingsrecht of adviesrecht heeft.
               

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

de oudergeleding (OMR):
Ella Hoogakker

Tessa van Balen
Jeffrey Sigger (penningmeester)
Simone Thien (voorzitter (techn.))
de personeelsgeleding (PMR):
Bianca Boeyenk
Dion Boeijink
Ester Wentink (secretaris)


Afgevaardigde in de GMR: Jolande Mekking

email: mr_bargerpaske@sopow.nl