Home
Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die meedenkt over zaken waarover de personeelsgeleding en /of de oudergeleding instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

OMR
Simone Thien (voorzitter)
Elles Nijkamp
Yvet Marwa
Jeffrey Sigger

PMR:
Bianca Boeijenk
Ester Wentink
Kety Spijker
Marieke ten Pas-Droppers (secretaris)

Afgevaardigde in de GMR: Ester Wentink