Home
Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die meedenkt over zaken waarover de personeelsgeleding en /of de oudergeleding instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

OMR
Simone Thien (voorzitter)
Elles Nijkamp
Ella Hoogakker
Jeffrey Sigger
PMR:
Bianca Boeijenk
Ester Wentink (secretaris, tevens lid GMR)
Kety Spijker
Nienke Heinen


Afgevaardigde in de GMR: Ester Wentink