Home
Menu
Zoeken Annuleer

Overblijven / BSO

Buitenschoolse opvang

Voor de aansluiting van onderwijs en buitenschoolse opvang heeft de school een overeenkomst gesloten met Stichting Welzijn Winterswijk kinderopvang B.V. (SWW).

Stichting Welzijn verzorgt de naschoolse opvang voor maximaal 30 kinderen.

 

Kinderen kunnen voor en na schooltijd opgevangen worden op de buitenschoolse opvang. U kunt uw kind aanmelden bij de buitenschoolse opvang door inschrijving bij de administratie van SWW.

 

Deze professionele opvang is bedoeld voor kinderen van de basisscholen. De kinderen van de voorschoolse opvang worden 's morgens (vanaf 7.30 uur) door de ouders naar de opvanglocatie gebracht en vanuit de opvang worden de kinderen naar school begeleid. Na schooltijd zorgt SWW voor vervoer naar de locatie buitenschoolse opvang. Ouders kunnen de kinderen aan het eind van de dag op de buitenschoolse opvang ophalen. De locaties sluiten om uiterlijk 18.30 uur.

 

De kinderen van obs Bargerpaske worden opgevangen in het Kindcentrum de Springplank aan de Haitsma Mulierweg. Buitenschoolse opvang kan ook plaatsvinden bij gastouders. Daar waar mogelijk in de buurt(schap) van de school.

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen naar telefoonnummer 0543-546063, op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 13.00 uur. U kunt ook informatie vinden op de website van SWW:

www.swwbv.nl

Daar vindt u tevens een digitaal inschrijfformulier.

Na inschrijving neemt de plaatsingsmedewerkster van SWW contact met u op.

 

Ouders kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten voor buitenschoolse opvang als ze werken of studeren. Voor meer informatie over de vergoedingen kunt u terecht bij de belastingdienst.

http://www.belastingdienst.nl