Home
Menu
Zoeken Annuleer

               
Schoolinformatie

               

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

               

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan versie 2019-2023 te downloaden.

               
Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids 2020-2021 te downloaden.

               
Ondersteuningsplan

In een zogenaamd Ondersteuningsplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Het huidige ondersteuningsplan wordt geactualiseerd. Zodra deze is vastgesteld, wordt dit gepubliceerd op de website.